Województwo Wielkopolskie

Liczba projektów: 2420


Łączna wartość projektów: 

10 085941 108,43 zł


Wartość dofinansowania UE:

5 533 691 690,31 zł


Pozostało do wydania:
50 033 870,03PLN– Limit środków do zakontraktowania.
Dane na dzień 03.09.2015 r.
Przeliczono po kursie obowiązującym we wrześniu 2015 r. tj. 4,2405 PLN/EUR.

Precyzyjne powłoki

podczas procesuFot VacAero

Ponad 1,2 mln zł z RPO firma Vac Aero otrzymała na realizację dwóch projektów.
Dzięki temu zakupiono innowacyjny sprzęt, którym dysponują tylko nieliczne ośrodki na świecie. – Komplementarny projekt, związany z uruchomieniem urządzenia do szlifowania powłok napylanych (plazmowo i metodą HVOF), to kolejny krok w kierunku zaspokajania popytu wymagających klientów z branży lotniczej na powłoki ochronne wykończone z zachowaniem rygorystycznych warunków geometrii, chropowatości i wymiarów napylanych części – przekonuje Tomasz Krążyński, dyrektor generalny Vac Aero Kalisz.

Czytaj więcej...

  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 15.jpg
  • 18.jpg
  • 22.jpg

Witamy na stronie aplikacji pn. Mapa dotacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedstawia ona informacje o projektach realizowanych w województwie wielkopolskim w ramach WRPO na lata 2007-2013 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Moduł Baza projektów przedstawia realizowane projekty oraz umożliwia ich wyszukiwanie min. wg powiatów i gmin. Również istnieje możliwość wyboru projektów realizowanych w kilku miejscach poprzez zakładkę Projekty realizowane na terenie kilku gmin. Są prezentowane dane dotyczące wartości ogólnej i dofinansowania z UE. Dodatkowo użytkownik może dane zobrazować na wykresach.


Aplikacja umożliwia także prezentację projektów w formie opisów, galerii zdjęciowych, multimediów. Zapraszamy do zapoznania się ze zgromadzonymi tu informacjami, które są na bieżąco aktualizowane.

Najciekawsze projekty