Umowy

jarociński - Jarocin

Wyszukiwanie:
Tytuł projektu
Beneficjent
Oś priorytetowa
Działanie
Powiat
Gmina
Tytuł projektu Beneficjent Działanie
Zakup specjalistycznego wyposażenia agencji reklamowej w celu rozpoczęcia działalności Fabryka Inspiracji spółka cywilna Aurelia Arkadiusz Borkiewicz Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wzrost konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Mikodent Ewa Mikołajczak poprzez działania inwestycyjne Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Mikodent Ewa Mikołajczak Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zakup zestawu maszyn do budowy dróg lotnisk i boisk sportowych celem rozwoju Kanbud sp. z o.o. oraz wzrostu potencjału budownictwa w Wielkopolsce Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DroBud" S.A. Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Rozwój produkcji nowych specjalistycznych wyrobów poprzez zakup innowacyjnych maszyn gwarantem wzrostu konkurencyjności firmy i regionu RBB – Stal J. Borusiak Spółka Komandytowa Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Doposażenie Studia Wellness&Spa w najnowszej generacji urządzenia do skutecznej bezpiecznej i nieinwazyjnej poprawy kondycji fizycznej człowieka Kosmetyka Profesjonalna Ainhoa Polska Agnieszka Wyzujak - Mazur Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Implementacja nowoczesnej technologii do personalizacji danych osobowych w procesie druku NOWAK - Jarocin Drukarnia Wydawnictwo Reklama Marcin Nowak Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Wzrost konkurencyjności i pozycji rynkowej w spółce jawnej BUD-REM poprzez realizację planu inwestycyjnego "BUD-REM" Sp. Jawna - Roman Błaszczyk Piotr Pawlaczyk Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Umocnienie pozycji rynkowej Grupowej Praktyki Stomatologicznej S.C. Agnieszka Ratajczak-Zieleniewska Marcin Ratajczak drogą inwestycji Grupowa Praktyka Stomatologiczna S.C. Agnieszka Ratajczak-Zieleniewska Marcin Ratajczak Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Wdrożenie nowej usługi oraz udoskonalenie produktów w firmie Emmerson dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii Emmerson K. Kłosowki R. Jaśkowiak M. Dukaczewski Spółka Jawna Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Unowocześnienie przedsiębiorstwa leśnego poprzez inwestycję w innowacyjne maszyny leśne ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY „HANIA” MARIA DOROTA BARCIŃSKA Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji modułowego wyposażenia przepompowni ścieków PTHU HYDRO-MARKO - MARIA PLUTA Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn do szycia innowacyjnej odzieży ochronnej lekkiej „JPC” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Rozbudowa parku maszynowego oraz wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług w firmie PTHU Hydro-Marko PTHU HYDRO-MARKO - MARIA PLUTA Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Rozwój przedsiębiorstwa RBB-STAL S.A. poprzez likwidację barier i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych RBB-STAL Spółka Akcyjna Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Nowoczesne wyposażenie i technologie informacyjne kluczem do modernizacji Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bank Spółdzielczy w Jarocinie Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina – gmina Jarocin Gmina Jarocin Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Przebudowa drogi Jarocin – Roszków Gmina Jarocin Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu powiatowe i gminne)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P i 3742 P w miejscowości Mieszków Powiat Jarociński Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu powiatowe i gminne)
Przebudowa drogi powiatowej Jarocin – Żerków – Śmiełów – Ruda Komorska Powiat Jarociński Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu powiatowe i gminne)
Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.” Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Jarocin Gmina Jarocin Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego Powiat Jarociński Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Termomodernizacja budynku Pałacu Radolińskich w Jarocinie Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach Powiat Jarociński Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w tym kształcenia ustawicznego
Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w likwidacji Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski Powiat Jarociński Działanie 6.1 Turystyka
Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie Muzeum Regionalne w Jarocinie Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego