Design w centrum miasta

1

W starej, XIX-wiecznej drukarni przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu powstaje Wielkopolskie Centrum Designu.
Placówka będzie pełnić funkcję inkubatora przedsiębiorczości, ośrodka szkoleniowo-doradczego i parku technologicznego dla firm sektora kreatywnego z całej Wielkopolski. Centrum będzie świadczyć m.in. usługi w zakresie zarządzania designem, dostarczać informacji na temat projektowania i zapewniać dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które pomogą firmom w rozwoju i wejściu na nowe rynki. Prowadzone są prace remontowe we wnętrzu budynku. Trwają przygotowania do budowy sieci odwadniającej i montażu konstrukcji dachu. Oczyszczana jest także elewacja budynku. Projekt o wartości ponad 32,5 mln zł realizuje spółka Pro Design. Przedsięwzięcie dofinansowane jest kwotą ponad 15,8 mln zł.

 Więcej o projekcie...